HeBOOC
เริ่มแล้ววันนี้!
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
 

HeBOOC เป็นหลักสูตรการอบรมโรคไวรัสตับอักเสบบีออนไลน์ฟรี เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางคลินิกของไวรัสตับอักเสบบี สำหรับแพทย์, พยาบาล, เภสัชกร, นักเทคนิคการแพทย์ และผู้ที่ทำงานด้านการดูแลสุขภาพสาขาอื่นๆ

ในประเทศไทย มีประชากรที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังมากกว่า 2 ล้านคน และประชากรจำนวนมากไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ โรคไวรัสตับอักเสบบีเป็นโรคที่สามารถรักษาเพื่อช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่คุกคามต่อชีวิต แต่ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการตรวจประเมินเพื่อรับการรักษา การมีบุคลากรทำงานด้านการดูแลสุขภาพจำนวนมากขึ้นสามารถช่วยเหลืองานด้านการดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีได้ ทางโครงการจึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรมออนไลน์ HeBOOC เพื่อช่วยให้เข้าใจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและเรียนรู้พื้นฐานของการบริหารจัดการการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

หลักสูตรการอบรมนี้ได้ยึดตามแนวทางปฏิบัติขององค์การอนามัยโลกประจำปีพ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตามขอแจ้งให้ทราบว่าทางโครงการได้เริ่มพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในประเทศไทยเป็นประเทศแรกก่อน

ท่านสามารถรับการอบรมออนไลน์หลักสูตรฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษได้โดยใช้แท็บเล็ต (tablets) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PCs) และสมาร์ทโฟน (smartphones)

คำถามที่พบบ่อยดิฉัน/กระผมต้องใช้เวลานานเท่าไรในการศึกษาหลักสูตรนี้?

ทางโครงการคาดว่าควรใช้เวลาประมาณ 6 ถึง 10 ชั่วโมงในการอบรมครบทุกหน่วยการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามท่านสามารถใช้เวลาศึกษาตามระยะเวลาที่ท่านมี โดยสามารถหยุดและเริ่มอบรมใหม่ได้ทุกเวลา โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

ทำไมดิฉัน/กระผมต้องลงทะเบียนและให้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างด้วย?

ทางโครงการจะนำข้อมูลของท่านมาใช้จัดทำประกาศนียบัตรเมื่อท่านจบหลักสูตร และจะวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้ารับการอบรมโดยไม่ระบุชื่อผู้ลงทะเบียน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการหลักสูตรการอบรม

ดิฉัน/กระผมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมหรือไม่?

เมื่อท่านศึกษาหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยแล้ว ท่านจะต้องตอบคำถามเพื่อประเมินความรู้ หากท่านสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องอย่างน้อย 80% จึงจะสามารถเข้าสู่การอบรมในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปได้ มิเช่นนั้นท่านจะต้องทำแบบทดสอบใหม่อีกครั้ง และเมื่อท่านได้ทำแบบทดสอบครบทั้งหมดใน 6 หน่วยการเรียนรู้แล้ว ท่านสามารถรับประกาศนียบัตรได้

ดิฉัน/กระผมสามารถทำแบบทดสอบเดิมของแต่ละหน่วยการเรียนรู้หลายครั้งได้หรือไม่?

สามารถทำได้ และคะแนนในการทำแบบทดสอบก็จะปรับใหม่ในแต่ละครั้งที่ทำแบบทดสอบใหม่

ดิฉัน/กระผมเป็นนักศึกษา สามารถ/ควรเข้ารับการอบรมได้หรือไม่?

สามารถเข้ารับการอบรมได้หากท่านเป็นนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและมีความสนใจในเรื่องการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยจะเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานและทางโครงการพยายามใช้คำอธิบายต่างๆ ให้เข้าใจได้ง่ายมากที่สุด

ดิฉัน/กระผมสามารถส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นต่างๆ ไปยังโครงการได้หรือได้หรือไม่?

สามารถส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นต่างๆ ได้ ทางโครงการยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านมีคำถามหรือข้อเสนอแนะ โดยท่านสามารถส่งคำถาม ข้อเสนอแนะไปยัง hebooc@phpt.org เพื่อทางโครงการนำไปพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการอบรม อย่างไรก็ตามทางโครงการไม่สามารถรับรองได้ว่าทางโครงการจะสามารถตอบคำถามเป็นรายบุคคลได้ทั้งหมด นอกจากนี้ท่านสามารถส่งข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับประเด็นทางด้านเทคนิค มาที่อีเมลดังกล่าวได้เช่นกัน

หลักสูตรการอบรมเป็นภาษาอะไร?

หลักสูตรการอบรมปัจจุบันเป็นฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ โปรดติดต่อทางโครงการหากท่านต้องการอบรมโดยฉบับภาษาอื่นๆ


www.phpt.org
โครงการวิจัย PHPT
187/10, ถนนช้างคลาน
ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่
50100 ประเทศไทย

โทรศัพท์:  +66 (0) 5381 9125
อีเมล:  hebooc@phpt.org


 

เนื้อหาต่างๆ ในหลักสูตร
การแปลเนื้อหาภาษาไทย
การออกแบบ/พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเว็บไซต์
ภาพประกอบ
นอกจากนี้ทางโครงการขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือดังต่อไปนี้:
ผู้สนับสนุน
โครงการวิจัย PHPT ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา (IRD ประเทศฝรั่งเศส) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU ประเทศไทย) ได้พัฒนาหลักสูตรการอบรม HeBOOC ขึ้นโดยโครงการได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ – ประเทศไทย